ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งหยุดการเรียนการสอน (อ่าน 10) 02 มิ.ย. 66
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่สง (อ่าน 9) 02 มิ.ย. 66
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สง (อ่าน 38) 16 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สงแจ้งเปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 39) 11 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่สง แจ้งประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 29) 08 พ.ค. 66
โรงเรียนบ้านแม่สงขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชนัฐปภา ปองดอง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี (อ่าน 66) 02 เม.ย. 66
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่3 (อ่าน 72) 31 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สง (อ่าน 87) 17 มี.ค. 66
ปิดเทอมนี้เด็กๆจะไม่เหงาอีกต่อไปพบกันได้ที่>>MAESONE SCHOOL summer course ค่ะ (อ่าน 94) 17 มี.ค. 66
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่2 (อ่าน 87) 15 มี.ค. 66
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่สง เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566 ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 124) 28 ม.ค. 66
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาลปีที่1- 3และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 205) 27 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สงเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่สงปีการศึกษา 2566 (อ่าน 192) 27 ม.ค. 66
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่สง วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ (อ่าน 131) 17 ม.ค. 66
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่สง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ (อ่าน 130) 14 ม.ค. 66
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่สง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (อ่าน 154) 28 พ.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (อ่าน 199) 31 ต.ค. 65
ฉบับที่ 14 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 227) 27 ต.ค. 65
โรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดในเด็กที่ต้องระวัง! (อ่าน 265) 02 ส.ค. 65
โรงเรียนบ้านแม่ส่งได้กำหนดมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนตามแนวทางของกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่สงสะอาด (อ่าน 264) 16 ก.ค. 65
โรงเรียนบ้านแม่สงขอเผยแพร่เอกสารผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 288) 27 มิ.ย. 65
อบรมโครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ไม่ลอง ไม่ท้อง ไม่ดื่ม (อ่าน 268) 17 มิ.ย. 65
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ Milky sofa จากขยะสู่ของใช้ งานดีไซน์จากฝีมือของพวกเราโรงเรียนบ้านแม่สง (อ่าน 272) 14 มิ.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 (อ่าน 266) 11 มิ.ย. 65
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านแม่สง ได้ร่วมอบรมตามโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ว่าด้วยการทำวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อบต.ร่องเคาะ (อ่าน 330) 31 พ.ค. 65
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแม่สงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข "กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕" (อ่าน 272) 31 พ.ค. 65
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565โรงเรียนบ้านแม่สง ได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน ทุกวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 284) 31 พ.ค. 65
วันที่15 พฤษภาคม คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ร่องเคาะ พร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนในพื้นที่ตำบลร่องเคาะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้น ณ วัดบ้านแม่ลืน (อ่าน 293) 16 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สง เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565ใบรูปแบบ ONSITE 100% ทุกระดับชั้น.....ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป (อ่าน 244) 16 พ.ค. 65
ประชุมชี้แจงผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 และถวายผ้าป่าเก้าอี้พลาสติก (อ่าน 234) 09 พ.ค. 65
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ได้มอบโล่ประกาศ เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า นางดวงใจดีพัฒนะกุล ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในวันครูประจำปี 2565 (อ่าน 228) 05 พ.ค. 65
วันที่ 25 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านแม่สง โดยมีผู้อำนวยการนางดวงใจ ดีพัฒนกุล พร้อมคณะครูต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 232) 29 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สง เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒0๑๙ (COVID ๑๙) (อ่าน 261) 21 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สง เรื่อง เปิดเรียนรูปแบบปกติ ( On-Site) ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (อ่าน 325) 26 ก.พ. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สงได้เข้ารับมอบรางวัล "สถานศึกษาที่มีการชับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา (อ่าน 295) 24 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สง (อ่าน 506) 20 ก.พ. 65
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาลปีที่1- 3และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 520) 02 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สง เรื่อง การรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่1- 3 ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 395) 02 ก.พ. 65
เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในหลวง ร.9 (อ่าน 100) 01 ธ.ค. 64
โรงเรียนบ้านแม่สงได้ผ่านมาตรฐานสถานประกอบการ สถานศึกษาปลอดภัย ป้องกัน COVID-19 ประเภท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) (อ่าน 330) 01 พ.ย. 64
เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสววรคต 13 ตุลาคม 2564 (อ่าน 87) 13 ต.ค. 64
โรงเรียนบ้านแม่สงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้ (อ่าน 339) 10 ต.ค. 64
การประเมินโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (อ่าน 394) 10 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ การรับ-ส่งนักเรียน (อ่าน 331) 01 ก.ย. 64
ประกาศแจ้งวันเปิดเรียนโรงเรียนบ้านแม่สง (อ่าน 328) 28 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สง (อ่าน 323) 17 ส.ค. 64
ประกาศการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 643) 07 ก.ค. 63
รับสมัครผู้ช่วยครู จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 736) 19 พ.ค. 63
27 มีนาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับผลการเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 777) 14 มี.ค. 62
18 มีนาคม 2562 เรียนเชิญผู้ปกครองร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (อ่าน 733) 14 มี.ค. 62