ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ส.ค. 63 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
25 ก.ค. 63 ถึง 28 ก.ค. 63 วันหยุดและวันหยุดชดเชย
24 ก.ค. 63 กิจกรรมบูรณาการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
พนักงานครู ชุดปกติขาว พนักงานจ้าง ชุดสุภาพโทนสีเหลือง งานวิชาการ
04 ก.ค. 63 ถึง 08 ก.ค. 63 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
03 ก.ค. 63 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ชุดขาวปฏิบัติธรรม งานวิชาการ
01 ก.ค. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
งานวิชาการ
16 พ.ค. 62 ถึง 11 ต.ค. 62 เปิดเรียนภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562
13 เม.ย. 62 กิจกรรมผ้าป่าศิษย์เก่า เฉลิมฉลองอาคารใหม่
โรงเรียนบ้านแม่สง
29 มี.ค. 62 โครงการพัฒนาผู้เรียนเรียนรู้สู่โลกกว้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ กองการศึกษา ฯ อบต.ร่องเคาะ
27 มี.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับผลการเรียน ปีการศึกษา 2561
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่สง โรงเรียนบ้านแม่สง
18 มี.ค. 62 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่สง
13 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 สอบปลายปีการศึกษา 2562