ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านแม่สง
หมู่ที่ 6 บ้านแม่สงเหนือ   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรสาร -
Email : djdpk312519@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน