สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียนสีประจำโรงเรียน

สีเหลือง - ดำ