รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านแม่สง
หมู่ที่ 6 บ้านแม่สงเหนือ   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์แฟกส์ -
Email : djdpk312519@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :