ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 23-24 มิ.ย.2563 โรงเรียนบ้านแม่สงจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2563,09:56   อ่าน 176 ครั้ง