ภาพกิจกรรม
แนวปฏิบัติสำหรับ มาตรการ 667 (6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้ม) ในการรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ และแผนเผชิญเหตุ โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2565,13:32   อ่าน 58 ครั้ง