ภาพกิจกรรม
การประเมินส่วนราชการต้นแบบการจัดการขยะ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
โรงเรียนบ้านแม่สง ขอขอบคุณคณะคณะกรรมการประเมินส่วนราชการต้นแบบการจัดการขยะ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 พร้อมทั้งได้ให้แนวทางในการพัฒนางานเกี่ยวกับการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,14:36   อ่าน 100 ครั้ง