ภาพกิจกรรม
ประกวดประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
โรงเรียนบ้านแม่สง ขอขอบคุณ คณะกรรมการประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ พร้อมทั้งได้ให้แนวทางในการพัฒนาผลงานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,14:40   อ่าน 108 ครั้ง