ภาพกิจกรรม
ผู้สมัครเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านแม่สงจะทำการเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2566
ณ อาคารเอนกประสงค์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2566
เพื่อให้ผู้สมัครเลือกตั้งได้ แถลงนโยบายและลงหาเสียง
ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2566

 
 
 
 
 
 

ผู้สมัครประธานสภานักเรียนเบอร์ 1 "พรรคเพื่อโรงเรียน"
ผู้สมัครประธานสภานักเรียนเบอร์ 2 2"พรรคเพื่อส่วนรวม"
ผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียนเบอร์ 1 "พรรคเพื่อโรงเรียน"
ผู้สมัครคณะกรรมการนักเรียนเบอร์ 2"พรรคเพื่อส่วนรวม"
ผู้สมัครประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2566,12:55   อ่าน 35 ครั้ง