ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 มีนาคม 2566 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ได้มาตรวจเยี่ยมห้องสอบ NTของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านแม่สง และได้เยี่ยมชมโรงเรียน
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,12:50   อ่าน 10 ครั้ง