ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
โครงการพัฒนานักเรียน สู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในการนี้ได้มีนายกชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะได้กล่าวเปิดโครงการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 และได้ เรียนเชิญวิทยากรมาให้ความรู้จากวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือและโรงเรียนวังเหนือวิทยามาให้ความรู้แก่นักเรียนผู้ปกครองในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2566,11:13   อ่าน 108 ครั้ง