ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่สง ปีการศึกษา2566
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายแสวง ซองเงิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่สง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สงและคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ประชุมวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษาในปีการศึกษา 2566 ร่วมกัน โดยได้แนะนำบุคลากรใหม่ของโรงเรียนบ้านแม่สงคือ นางสาวสิริภา เขมานุวงศ์ ครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ สอนในระดับประถมศึกษา 1-6 และ นางสาวณัฐชา รสหอม ครูปฐมวัย และได้รดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่สง ณ ห้องประชุมอาคารธุรการ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,12:21   อ่าน 56 ครั้ง