ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านแม่สง ได้ร่วมอบรมตามโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ว่าด้วยการทำวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อบต.ร่องเคาะ
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านแม่สง ได้ร่วมอบรมตามโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ว่าด้วยการทำวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อบต.ร่องเคาะ ให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ณ ห้องประชุมประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด โดยมีนางลัดดาวัลย์ หาญจักรแก้ว รองนายก อบต.ร่องเคาะ เป็นประธานเปิดในพิธี โดย ผอ.สุภาพร ทองใบ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยก้อด ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ในการขยายผลสู่คณะครูและบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองใน วิทยฐานะที่สูงขึ้นต่อไป
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,14:30   อ่าน 93 ครั้ง